17 Αυγούστου 1987, Έγκλημα ενάντια στην Αλήθεια!


Η ίδια κυβέρνηση που επιχείρησε να τον κάνει αποδιοπομπαίο τράγο για τα δικά της εγκλήματα και η οποία επί μισό αιώνα σχεδόν αποφασιστικά επεδίωξε να συγκαλύψει την αλήθεια της υπόθεσης Ες, εν τέλει δεν δίστασε να τον δολοφονήσει με σκοπό να τον κάνει να σιωπήσει.

Η δολοφονία του πατέρα μου δεν ήταν μόνο ένα έγκλημα εναντίον ενός ευπαθούς και ηλικιωμένου ανθρώπου αλλά ένα έγκλημα ενάντια στην ιστορική αλήθεια. Ήταν μια λογική τελική πράξη μιας επίσημης βρετανικήσς συνωμοσίας που άρχισε το 1941 κατά την έναρξη της υπόθεσης Ες.

Μπορώ όμως να τους διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και εσάς ότι αυτή η συνωμοσία δεν θα πετύχει. Η δολοφονία του πατέρα μου δεν θα κλείσει για πάντα την υπόθεση Ες, όπως ελπίζουν.


Είμαι πεπεισμένος ότι η ιστορία και η δικαιοσύνη θα αθωώσουν τον πατέρα μου. Το θάρρος του να ρισκάρει την ζωή του για την ειρήνη, η διαρκής αδικία που υπέστη και το μαρτύριο του δε θα ξεχαστούν. Στο τέλος θα δικαιωθεί και τα τελευταία του λόγια στη δίκη της Νυρεμβέργης ''δε μετανιώνω για τίποτα'' θα ηχούν ες αεί!

The Life and Death of My Father, Rudolf Hess ,Wolf Rüdiger Hess


A Crime Against Truth

The same government, which tried to make him a scapegoat for its crimes, and which for almost half a century resolutely sought to suppress the truth of the Hess affair, finally did not shrink from murder to silence him. My father's murder was not only a crime against a frail and elderly man, but a crime against historical truth. It was a logical final act of an official British conspiracy that began in 1941, at the outset of the Hess affair.

But I can assure them, and you, that this conspiracy will not succeed. The murder of my father will not, as they hope, forever close the book on the Hess file.

I am convinced that history and justice will absolve my father. His courage in risking his life for peace, the long injustice he endured, and his martyrdom, will not be forgotten. He will be vindicated, and his final words at the Nuremberg trial, "I regret nothing!," will stand forever.