Νιτσε-Πλάτων για την αρρώστια

Hθική για τους γιατρούς: Ο ασθενής είναι ένα παράσιτο της κοινωνίας. Αφού φθάσει σε μια ορισμένη κατάσταση είναι ανάρμοστο να ζει πια περισσότερο. Η επιμονή να φυτοζωεί δειλά, σκλάβος των ιατρών και των πρακτικών ιατρών, αφού έχει χάσει την αίσθηση της ζωής, θα έπρεπε να επισύρει μια βαθιά περιφρόνηση εκ μέρους της κοινωνίας. Οι γιατροί από την πλευρά τους θα έπρεπε να χρησιμεύουν σαν ερμηνευτές αυτής της περιφρονήσεως – δεν θα έδιναν πια συνταγές αλλά θα έφερναν κάθε μέρα στους ασθενείς τους μια καινούρια δόση αηδίας. Το να δημιουργήσουν μια καινούρια αίσθηση ευθύνης του γιατρού, σε όλες τις περιπτώσεις όπου το πιο υψηλό ενδιαφέρον της ζωής, της ζωής που ανεβαίνει, απαιτεί να απομακρύνουν και να αποδιώκουν χωρίς οίκτο την ζωή που εκφυλίζει – παραδείγματος χάριν του δικαιώματος της ζωής. Το να πεθάνη υπερήφανα, όταν δεν μπορεί να ζήσει υπερήφανα. Ο θάνατος που εκλέγεται ελεύθερα, ο θάνατος ο εκούσιος, με διαύγεια και με μια χαρούμενη καρδιά, που πραγματοποιείται ανάμεσα στα παιδιά και σε μάρτυρες, όταν ένας αποχαιρετισμός πραγματικός είναι ακόμη δυνατός, όταν εκείνος που μας εγκαταλείπει υπάρχει ακόμη και είναι πράγματι ικανός να αξιολογήσει εκείνο που επιθύμησε, εκείνο που κατόρθωσε, να ξαναρχίσει την ζωή του. (Το λυκόφως των ειδώλων)

ου εκφυλίζει – παραδείγματος χάριν του δικαιώματος της ζωής. Το να πεθάνη υπερήφανα, όταν δεν μπορεί να ζήσει υπερήφανα. Ο θάνατος που εκλέγεται ελεύθερα, ο θάνατος ο εκούσιος, με διαύγεια και με μια χαρούμενη καρδιά, που πραγματοποιείται ανάμεσα στα παιδιά και σε μάρτυρες, όταν ένας αποχαιρετισμός πραγματικός είναι ακόμη δυνατός, όταν εκείνος που μας εγκαταλείπει υπάρχει ακόμη και είναι πράγματι ικανός να αξιολογήσει εκείνο που επιθύμησε, εκείνο που κατόρθωσε, να ξαναρχίσει την ζωή του. (Το λυκόφως των ειδώλων)


Παίρνοντας λοιπόν θαρρώ τα καλύτερα από τους καλούς γεννημένα παιδιά ,θα τα πάνε στο κοινό κατάστημα και θα τα δώσουν σε μερικές παραμάνες εγκατεστημένες σε κάποιο ιδιαίτερο τμήμα της πόλης. Τα παιδιά της κατώτερης ποιότητας ανθρώπων καθώς και κάθε ανάπηρο παιδί που θα γεννηθεί από τους άλλους, θα το κρύψουν, όπως είναι και σωστό, σε τόπο μυστικό μακριά από κάθε μάτι.

Πλάτωνος Πολιτεία 5,460 

Παίρνοντας λοιπόν θαρρώ τα καλύτερα από τους καλούς γεννημένα παιδιά ,θα τα πάνε στο κοινό κατάστημα και θα τα δώσουν σε μερικές παραμάνες εγκατεστημένες σε κάποιο ιδιαίτερο τμήμα της πόλης. Τα παιδιά της κατώτερης ποιότητας ανθρώπων καθώς και κάθε ανάπηρο παιδί που θα γεννηθεί από τους άλλους, θα το κρύψουν, όπως είναι και σωστό, σε τόπο μυστικό μακριά από κάθε μάτι.  Πλάτωνος Πολιτεία 5,460